All posts tagged: nyamata

Soykırımın ve Sisteki Goriller’in Ülkesi: Ruanda

Yorum bırakın
Orta ve Güney Afrika

Ruanda, Orta Afrika’da etrafı tamamen karayla ve sorunlu komşularla (Kongo, Uganda, Burundi ve Tanzanya) çevrili coğrafi olarak da farklı özellikleri dar bir alana sığdırmış bir ülke: volkanik dağlar, göller, yağmur ormanları, geniş düzlükler, bataklıklar. Endüstriyel üretim neredeyse yok denecek kadar az, en büyük işveren tarım kesimi. Tarım’daki üretimse daha çok kendi yetiştirdiğini tüketmekle sınırlı. Diğer para kazandıkları ana ihraç ürünlerini çay ve kahve oluşturuyor.